TEMİZ ENERJİ

Günümüzde kullanılan özellikle termik ve nükleer kaynaklar ne yazık ki doğaya saldıkları gazlar ile dünyamızı tehtid etmektedir. Oysa ki doğanın sürekli olarak bize armağan ettiği güneş ve rüzgar ile çevremizi kirletmeden oldukça verimli düzeylerde enerji üretimi yapabilmekteyiz. Ve bunu yaparken çevremizi kirleten hantal santraller yerine oldukça estetik bir anlayış ile oluşturulmuş sistemler sayesinde elektriğin kullanıldığı her yerde hatta santraller şeklinde kurulumlar yapılmaktadır. Bu şekilde hem bireysel bağımsızlaşma hem ülke ekonomisine katkı hem de çevremiz için üzerimize düşeni yapabiliyor olmanın gururunu paylaşabileceksiniz. Temiz Enerji; doğadan, doğaya zarar vermeden istediğimizi almak ve kullanmak olarak özetlenebilir. Bu konuda en doğru enerjiler ise rüzgar ve güneşe dayalı enerji kaynaklarıdır.

 

Hoşgeldiniz

SAFRAN Group , güneş ve rüzgar enerjilerinden yararlanmanız size seçenekler sunmaktadır. Günümüzde petrol kaynaklı enerji sistemleri hem doğaya hem bütçenize zarar vermekte ve ülkemizi dış kaynaklara bağımlı konuma getirmektedir. Ayrıca birey olarak herzaman başka kurumlara bağımlılığımız ayrıca devam etmektedir. Günümüzde tüm gelişmiş toplum insanları kendienerjisini zaten doğada hazır olarak var olan yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktadır. Bu kaynaklar bütçemizi rahatlatmakta ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Bırakın projeleriniz bizimle yeşersin..

Kaybetmeyin!

Her türlü ekonomik faliyetin temel girdisi olan elektrik enerjisi, bu konudaki üretim taleplerini de sürekli arttırmaktadır. Aşağıdaki grafikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ait bir grafikte 2007 yılındaki kırılma noktası ile ülkemizde enerji açığı ortaya konmaktadır. Bu fark her geçen gün artmaktadır. Bu da göstermektedir ki elektrik maliyeti sürekli artış eğiliminde olacaktır. Temiz enerjiye yönelim ile bireyler sahip olduğu güneşi ve rüzgarı değerlendirip kendi enerjisini üreterek bu maliyetten kurtulacaktır.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayın.

Kirletmeyin!

Enerji kaynaklarımızın her geçen gün azaldığı ve çevre kirlliliğinin gelecek nesillerimizi tehtid eder duruma geldiği bir dönemden geçerken bilim adamlarının sonsuz uğraşları ve buna bağlı devletlerin politikalarını değiştirdiği bir yapı ile karşı karşıyayız. Şüphesiz ki herşeyin temeli enerji. Ve bu enerjiyi doğru kaynaklardan kullanmak bağımsızlaşmak yolundaki en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bu gün enerji üretim tesislerimizin hemen hemen hepsi ne yazık ki çevremize karşı sorumluluğumuzu getirmemize engel olmaktadır. Ve bu nedenledir ki gelecek nesillere bırakacağımız dünyamız ne yazık ki bizim aldığımız dünya ile aynı karbon mono oksit, azot di oksit lere sahip olmayacak. Ve onlara yaşanması daha zor, su kaynakları tükenmiş bir dünya vereceğiz.